3D parkur

Jeden návštěvnický VSTUP rovná se 2 KOLA se dvěma výstřely na terč celkem = 64 výstřelů.
Třetí výstřel je zakázán.

Na parkuru je zakázáno střílet z kuše, nebo kladkového luku.

Provozní doba je celoročně od rozednění do setmění.

1 návštěva

Dospělí 18 - 99 let 250,- Kč
(permanentka 5 vstupů 1000,- Kč)

1 rodič a 1 dítě do 10 let 250,- Kč
(+ každé další dítě 50,- Kč)

Děti 10 - 17 let 150,- Kč
(permanentka 5 vstupů 600,- Kč)

1 rodič a 1 dítě do 17 let 350,- Kč
(+ každé další dítě 100,- Kč)

Osoby mladší 18 let mohou okruh navštívit pouze s dospělým doprovodem.

Před každou návštěvou okruhu = před započetím střelby:

Uhradím vstup na účet: 2902170606/2010. 

Ohlásím svou návštěvu na messenger a nebo SMS zprávou na tel: 775 499 058

Modrý kolík až 30m a bílý kolík pro děti do 12let až 20m. 

Parkur se nachází na jihozápadní straně Pohořelického rybníku na rozloze 19000m2.

Polní příjezdová cesta je sjízdná za sucha i mírného deště. Raději jeďte pomalu. Pokud v předchozích dnech pršelo více, zanechte auto u silnice. Střelnice je 8 minut pěšky. Nebudete muset zbytečně volat traktor, kdyby jste zapadli.

Na parkoviště přímo u rozstřeliště se vejde i 20 aut.

Čas potřebný pro obejití jednoho parkurového kola je okolo 60 minut.

Součástí parkuru je rozstřeliště 30x50m, s přírodním valem, suché WC, posezení mezi stromy, ohniště a zastřešení proti slunci nebo nenadálému dešti.

Vstup na vlastní nebezpečí, každý uživatel je povinen dodržovat obecné bezpečnostní zásady při lukostřelbě, dbát pokynů provozovatele a dodržovat platné zákony.


Pravidelné klubové tréninky vždy v neděli v Pohořelicích od 9 hod.